هکری که ارزهای دیجیتال سرقت شده را برگرداند

bitcoinهکری که ارزهای دیجیتال سرقت شده را برگرداند هکری که ارزهای دیجیتال سرقت شده را برگرداند.
هکری که چند روز پیش موفق به سرقت از دو پلتفرم ارز دیجیتال شده بود، ارزهای دیجیتال سرقت شده را بازگرداند. این هکر پس از دسترسی به چند کد دیجیتال در گیت هاب موفق به سرقت 24 میلیون دلار ارز دیجیتال شده بود.
هکری با حمله به دو پلتفرم ارز دیجیتال پلتفرم Lendf.me و Uniswap موفق به سرقت 24 میلیون دلار شده بود، پس از چند روز این مبلغ را به حساب های مبدا برگشت داد. بنظر می رسد این هکر از کار خود پشیمان شده و مبلغ به سرقت رفته را برگردانده است. زیرا در اکثر مواقع هکرهایی که موفق به سرقت می شوند هرگز شناسایی نمی شوند و یا پس از گذشت زمان بسیار تنها بخشی از مبلغ برگردانده می شود.
این دو پلتفرم ارز دیجیتال در بستر dForce قرار دارند. البته مدیر این شرکت مدعی است توانسته با کمک مقامات دولتی، متخصصین ارز دیجیتال و با استفاده از کارشناسان تیم تحقیقاتی خود توانسته این مبلغ را به این دو پلتفرم برگرداند. در حالی که اگر هکر مورد نظر تمایلی به برگشت نداشت، هرگز مدیر این شرکت موفق به برگرداندن این پول نمیشد.
البته برگشت این مبلغ توسط هکر به همان روشی که به سرقت رفته اتفاق نیفتاده است. هکر تصمیم گرفته تا مبلغ را در چند توکن مختلف برگشت دهد. مدیران این پلتفرم برگشت پول سرمایه گذاران این پلتفرم را مهمترنی اتفاق حال حاضر می دانند.

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد