شرايط و مقررات ورود و خروج خودرو شخصي به جزيره کيش

شرايط و مقررات ورود و خروج خودرو شخصي به جزيره کيش

car low 01

1- ورود خودرو
- جهت ورود خودرو به جزيره كيش بايستي اصل و كپي كارت خودرو،* برگ معاينه فني و گواهينامه راننده خودرو به دفاتر گمرك مستقر در مبادي ورودي (بنادر آفتاب، لنگه و چارك ) ارائه گردد.
- رانندگان محترم در نگهداري و حفظ برگه مجوز گمركي خروج خودرو از سرزمين اصلي (برگ كاپوتاژ) تا زمان پايان سفر،* دقت فرمايند.
- حمل خودرو از بندرلنگه به مقصد كيش در حال حاضر فقط در ايام نوروز انجام مي*شود.
- رانندگان به منظور حمل دريايي خودرو از مبادي ورودي به كيش و بالعكس، بايستي حداقل 2 ساعت قبل از برنامه حركت شناور به بندر مربوطه مراجعه نمايند.
- با عنايت به محدوديت جايگاه عرضه سوخت در جزيره كيش بهتر است رانندگان در ايام نوروز در مبادي ورودي اقدام به سوختگيري كامل خودرو نمايند.
- خودروهاي توليد داخل كشور فاقد نمايندگي مجاز در جزيره كيش مي باشند لذا تأمين قطعات يدكي و يا انجام تعميرات مورد نياز خودروهاي مذكور در كيش امكان پذير نبوده و يا با محدوديت روبرو خواهد بود.
- شايان ذكر است حداكثر سرعت مجاز در جزيره 60 كيلومتر در ساعت مي*باشد. سرعت غير مجاز اتومبيل*ها توسط دوربين*هايي كه در نقاط مختلف شهر نصب شده ثبت مي*گردد. لذا رانندگان محترم دقت لازم را بعمل آورند تا ضمن تضمين سلامت و ايمني خود با مشكلات پرداخت جريمه روبرو نگردند.
2- خروج خودرو
رانندگان محترم جهت خروج خودرو خود از كيش 2 ساعت قبل از زمان مقرر حركت شناور، با همراه داشتن مدارك به درب شرقي بندرگاه (درب پايانه) به منظور انجام مراحل اداري ذيل مراجعه نمايند.
- تكميل فرم اظهارنامه گمركي: در اين مرحله ارائه كارت شناسايي خودرو از سوي مالك الزاميست.
- پرداخت عوارض ورودي و جرائم احتمالي رانندگي: مبلغ عوارض در پشت اعلاميه ورود موقت خودرو مشخص شده كه به همراه جرائم احتمالي رانندگي در بانك ملي جنب درب تجاري بندرگاه (درب شرقي) قابل پرداخت مي*باشد.
- مراجعه به دفتر اجرائيات بندرگاه كيش جهت ممهور نمودن اعلاميه ورود موقت خودرو به مهر اجرائيات: در اين مرحله ارائه فيش پرداختي عوارض ورودي و همچنين ارائه فيش پرداختي جرائم احتمالي رانندگي الزامي است.
- ارائه برگه اعلاميه ورود موقت خودرو به انتظامات بندرگاه جنب درب شرقي به منظور سوار شدن به كشتي.
- ممهور نمودن فرم دو قسمتي كابوتاژ در دفتر گمرك جمهوري اسلامي ايران مستقر در مجاورت درب شرقي بندرگاه.
- به منظور تسريع در امور، رانندگان گرامي دقت داشته باشند انجام مراحل فوق*الذكر تنها براي آن دسته از رانندگاني است كه بليط برگشت همان روز و ساعت مقرر را در دست داشته باشند. بنابراين از مراجعه حضوري به ادارات مذكور جهت انجام امور كاپوتاژ در ديگر تاريخ*ها و ساعات جداً خودداري شود.
مراحل ورود خودروهاي سواري به جزيره كيش
1- تكميل فرم اظهارنامه گمركي: در اين مرحله ارائه كارت شناسايي خودرو از سوي مالك الزاميست.
2- پرداخت عوارض ورودي به جزيره كيش (مندرج در پشت اعلاميه ورود موقت خودرو)
3- اخذ عدم خلافي خودرو از دفتر اجرائيات بندرگاه كيش: در اين مرحله ارائه اصل فيش پرداختي عوارض ورودي و همچنين ارائه اصل فيش پرداختي جرايم احتمالي رانندگي الزامي است
4- تنظيم برنامه سفر با ساعت و تاريخ بليط برگشت كشتي.
نكات مهم:
رانندگان عزيز دقت فرمايند كليه مراحل فوق در محل درب شرقي بندرگاه كيش انجام پذير خواهد بود، لذا به منظور تسهيل در امور به گونه اي برنامه ريزي شود تا حداقل دو ساعت قبل از ساعت حركت كشتي نسبت به انجام مراحل 1 الي 3 در كمال آرامش و دقت لازم صورت پذيرد.
به منظور تسريع در امور، رانندگان گرامي دقت داشته باشند انجام مراحل فوق الذكر تنها براي آن دسته از رانندگاني است كه بليط برگشت همان روز و ساعت مقرر را در دست داشته باشند. بنابراين از مراجعه حضوري به ادارات مذكور جهت انجام امورات كاپوتاژ در ديگر تاريخ ها و ساعات جداً خودداري شود.

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد