موارد جریمه خودرو در کیش

سرعت غیرمجاز در خیابان
سرعت غیرمجاز در جاده
سبقت غیرمجاز
بوق زدن
صحبت با تلفن همراه
نبستن کمربند ایمنی
بیرون بودن دست از پنجره خودروی در حال حرکت
ریختن آشغال در سطح معابر
کثیف بودن خودرو
دنده عقب غیرضروری
سوار کردن سرنشین اضافی به ازاء هر نفر
عدم رعایت حق تقدم

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد