هتل یا مهمان پذیر

هتل ترنج
توضیحاتکیش - جاده جهان - بعد از میدان جاسک - هتل ترنج کیش